Hội đồng cố vấn & Đội ngũ giáo viên

1. Nhà sư phạm : Nguyễn Hồng Lĩnh

2. Thạc sĩ tâm lý học đường : Nguyễn Thị Hồi

     Chức vụ: Hiệu trưởng

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mầm non và Giáo dục sớm
  • Giải nhất giáo viên dạy giỏi do PLan tổ chức
  • Thành viên Phòng đào tạo chương trình giáo dục trẻ thông minh sớm
  • 2 sáng kiến kinh nghiệm chăm sóc và giáo dục trẻ cấp Quận và thành phố
  • Bằng khen của hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội

 

3. CEO Hệ thống giáo dục TOMOKID: Đinh Văn Hải

  • Nhà sáng lập và điều hành hệ thống giáo dục TOMOKID
  • Gần 10 năm kinh nghiệm trợ lý cho các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới