Lời hứa từ TRIZER Kindergarten

Chúng tôi hứa rằng:

  • Các con sẽ luôn yêu thích việc đến trường
  • Nhà trường sẽ cung cấp một môi trường học tập tốt nhất cho con bạn, chương trình học sẽ truyền cảm hứng để con bạn trở thành những công dân toàn cầu với một tư duy sáng tạo mạnh mẽ nhất
  • Con bạn sẽ phát triển và học tập ở cấp độ khiến bạn ngạc nhiên
  • Con bạn sẽ tự tin tốt nghiệp mầm non và vững bước trên những bước đi tiếp theo của chặng đường trường thành , trở thành công dân toàn cầu và là một thế hệ được phát triển tư duy mạnh mẽ nhất từ trước tới nay
  • Chúng tôi sẽ tích cực tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ và bền vững giữa nhà trường và gia đình để các con nhận được môi trường giáo dục tốt nhất trên từng chặng đường
  • Chúng tôi luôn chia sẻ kiến thức và những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng